ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ


Ημερομηνία: Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016
Ώρα: 14:00 — 14:40
Αίθουσα: 018 (κτήριο ΚΟΔ 07)
Γλώσσα: Ελληνική και Αγγλική
Συντονιστής: Γιώργος Γεωργίου, Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Σκοπός της θεματικής συνεδρίας είναι η παρουσίαση θεμάτων που σχετίζονται με οποιονδήποτε τομέα της γλωσσολογίας: φωνητική/φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία, κοινωνιολογλωσσολογία, πρόσληψη γλώσσας, ορθογραφία κτλ.

 

Η αναγκαιότητα χρησιμοποίησης φωνητικών/φωνολογικών μοντέλων κατά τη διδασκαλία μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας, Γιώργος Γεωργίου, Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η διδασκαλία φωνητικής/φωνολογίας στο κυπριακό σχολικό συγκείμενο για την κατάκτηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας δεν υφίσταται, με το μεγαλύτερο βάρος να δίνεται στην εκμάθηση του λεξιλογίου και της σύνταξης. Αγνοείται το γεγονός ότι οι μανθάνοντες πρωτίστως θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με τα μικρότερα στοιχεία που αποτελούν τη γλώσσα, δηλαδή τους φθόγγους, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την κατάκτηση/εκμάθηση μιας μη-οικείας γλώσσας. Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι η φωνητική/φωνολογία επιδρά στο επίπεδο της μορφολογίας, της σύνταξης, ακόμα και του λεξιλογίου. Επηρεάζει, παράλληλα, την ορθογραφία και την επικοινωνιακή πληρότητα ανάμεσα στον ξενόγλωσσο και τον φυσικό ομιλητή μιας γλώσσας. Σφαιρικότερα, η διδασκαλία φωνολογίας/φωνητικής θα πρέπει να ενταχθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα ως αναπόσπαστο κομμάτι όσον αφορά στην εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας εφόσον έχει την ικανότητα να επιδρά σε πολλαπλά επίπεδα της γλώσσας.

The Evolution of Do-Support in English - Historical Development and Implications for Syntax, Maria Tenizi, PhD Student in Linguistics, Department of English Studies, University of Cyprus

The presentation will point at an account of the historical development of do-support in English bearing in mind its attendant properties. The analysis of the history of do-support in English will then characterize the changes that are associated with this phenomenon aiming at exemplifying the differentiations observed throughout its development. Having talked about that, the phenomenon will be later on brought to surface in an attempt to sketch the dummy do verb insertion mechanism, alongside the environments it is triggered in, and the implications this emergence implies for syntactic theory.

 

Για εγγραφή στο συνέδριο πατήστε εδώ — Click here to register for the conference 

  • Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν 
  • The conference registration is free of charge
  • Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης
  • A certificate of participation will be issued to all registered participants