Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥ 2016 ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΑΛΛΑΓΗ


Ημερομηνία: Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 
Ώρα: 09:00 — 11:40
Αίθουσα: 010 (κτήριο ΚΟΔ 07)
Γλώσσα: Ελληνική και Αγγλική
Συντονίστρια: Άντρη Χαραλάμπους, Διδακτορική Φοιτήτρια, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Frederick

 

Η θεματική αυτή ενότητα περιλαμβάνει διάφορα ζητήματα, προκλήσεις και ιδέες για εκσυγχρονισμό, βελτίωση ή και αλλαγή, τα οποία απασχολούν σήμερα τον εκπαιδευτικό κόσμο της Κύπρου.

 

Ο Λόγος και η Επικοινωνία μέσα από το Παιχνίδι, Χρυσοβαλάντω Πόλια και Ελισάβετ Καραγιώργη, Φοιτήτριες, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η παρουσίαση, στοχεύει να δείξει, πως επιτυγχάνεται ο λόγος και η επικοινωνία μέσα από το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι εργαλείο γνωστικής και γλωσσικής ανάπτυξης για τα παιδιά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού. Μέσα από το παιχνίδι το παιδί εμπνέεται, σκέφτεται δημιουργικά, μπαίνει σε παιχνίδι ρόλου, αποκτά αυτοπεποίθηση και θάρρος να είναι ο εαυτός του. Επιπρόσθετα χρησιμοποιεί την ομιλία του λειτουργικά (ζητάει, δείχνει, σχολιάζει, παίζει ρόλους, επιλύει προβλήματα, ζητάει βοήθεια, κάνει σχέδια, κλπ.). Υπάρχει μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών που μπορούμε να παίξουμε με τα παιδιά, κάποια τα αγοράζουμε και κάποια τα δημιουργούμε με τη φαντασία μας και τη δημιουργικότητά μας. Στόχος μας είναι να δημιουργούμε κατάλληλες συνθήκες και καταστάσεις για την ενίσχυση του λόγου και της ομιλίας του παιδιού, χωρίς να το πιέσουμε, να το αγχώσουμε ή να του επιβάλουμε το σωστό πρότυπο ομιλίας. Σημαντικό είναι ότι το κάθε παιχνίδι, προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού, ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Γι’αυτό, σκοπός της συγκεκριμένης παρουσίασης είναι, να δείξουμε τη θετική επίδραση του παιχνιδιού στην βελτίωση του λόγου και της επικοινωνίας, καθώς θα προτείνουμε και ιδέες με παιχνίδια που βοηθούν.

 

Η επίδραση της διδασκαλίας στην επιστημολογική ανάπτυξη των μαθητών που φοιτούν στη Στ΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου: ένας πρόγραμμα παρέμβασης, Κάλια Ιωάννου, Διδακτορική Φοιτήτρια, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Frederick

Η παρούσα έρευνα φιλοδοξεί να διερευνήσει την επίδραση της διδασκαλίας στις επιστημολογικές αντιλήψεις μαθητών 12 χρονών αλλά και να εντοπίσει πιθανούς δείκτες πρόβλεψης (φύλο, επίδοση, μορφωτικό επίπεδο γονέων) των επιστημολογικών αντιλήψεων των μαθητών. Λόγω των μεγάλων διαφωνιών που επικρατούν στο πεδίο των επιστημολογικών αντιλήψεων, η μια διδακτική παρέμβαση θα είναι βασισμένη στο Μοντέλο Πολλαπλών Διαστάσεων (Schommer, 1990), σύμφωνα με την οποία οι επιστημολογικές αντιλήψεις αναπτύσσονται ανεξάρτητα στις διάφορες διαστάσεις, ενώ η άλλη διδακτική παρέμβαση θα είναι βασισμένη στην Αναπτυξιακή Προσέγγιση (Kuhn,1991), σύμφωνα με την οποία η επιστημολογική ανάπτυξη πραγματοποιείται αναπτυξιακά, παιρνόντας από στάδια (Hofer & Pintrich, 1997). Το δείγμα της έρευνας θα χωριστεί τυχαία σε τρεις ομάδες: την Ομάδα ελέγχου, την Πειραματική ομάδα Α που θα δεχθεί παρέμβαση βασισμένη στο Μοντέλο Πολλαπλών Διαστάσεων και την Πειραματική ομάδα Β που θα δεχθεί παρέμβαση βασισμένη στην Αναπτυξιακή Προσέγγιση. Η αξιολόγηση των επιστημολογικών ανιλήψεων θα γίνει με τη χορήγηση δοκιμίων ανάλογα με την προσέγγιση της κάθε πειραματικής ομάδας. Για την Πειραματική Α θα χρησιμοποιηθεί η συντομευμένη έκδοση του ερωτηματολογίου επιστημολογικών αντιλήψεων (Schommer, Mau, Brookhart, & Hutter, 2000). Για την Πειραματική Β η αξιολόγηση θα γίνει με το εργαλείο σεναρίων και διλημμάτων των Kuhn, Cheney, & Weinstock, 2000. Η αξιολόγηση της επίδοσης θα γίνει με τη χρήση των Προοδευτικών Μήτρων του Raven. Θα υπάρχει αντίστοιχη Ομάδα ελέγχου Α και Ομάδα ελέγχου Β για την πραγματοποίηση των απαραίτητων συγκρίσεων. Επιπρόσθετα, δώδεκα από τους μαθητές θα λάβουν μέρος σε ατομικές συνέντευξεις. Η παρούσα έρευνα φιλοδοξεί να συνεισφέρει στο μαθησιακό κενό που προκύπτει από την έλλειψη συστηματικής προσπάθειας σχετικά με την υποβοήθηση των επιστημολογικών αντιλήψεων στη Δημοτική Εκπαίδευση.

 

Συνεργατική επίλυση προβλήματος σε μαθητές Στ΄ δημοτικού: η επίδραση της γνωστικής ανάπτυξης, Μαρία Ελευθερίου, Διδακτορική Φοιτήτρια, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Frederick

Η συνεργατική μάθηση είναι η δραστηριότητα κατά την οποία οι μαθητές εργάζονται σε σταθερές ομάδες, για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, έχοντας αλληλεξάρτηση και στηρίζοντας ο ένας τον άλλο (Morell, Buxeda, Orengo και Sánchez 2001). Η έρευνα όσον αφορά στη συνεργατική επίλυση προβλήματος (ΣΕΠ) είναι ένας χώρος που δεν υπάρχουν καταληκτικά συμπεράσματα. Η παρούσα έρευνα θεωρεί ότι η ΣΕΠ έχει επιτυχία στις σχολικές επιδόσεις των μαθητών και για να το αποδείξει θα βασιστεί σε δύο θεωρίες, η μία του Piaget και η άλλη του Vygotsky για τα στάδια γνωστικής ανάπτυξης και τη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης αντίστοιχα. Ο κύριος σκοπός της έρευνας είναι να μελετήσει τη σχέση που έχει η γνωστική ανάπτυξη στην επίλυση προβλημάτων σε δυάδες ή ατομικά. Επίσης, επιδιώκεται η εύρεση δεικτών που θα προβλέπουν την ικανότητα επίλυσης προβλήματος, όπως είναι το φύλο, η γνωστική ανάπτυξη, το μορφωτικό επίπεδο πατέρα και μητέρας. Τον πληθυσμό της έρευνας αποτελούν όλοι οι μαθητές έκτης Δημοτικού δημόσιων δημοτικών σχολείων μιας επαρχίας της Κύπρου. Το στάδιο γνωστικής ανάπτυξης των μαθητών θα μετρηθεί με το Group Assessment of Logical Thinking (GALT), που κατασκευάστηκε από τους Roadrangka, Yeany, και Padilla (1983). Η αποτελεσματικότητα και ο βαθμός της ΣΕΠ θα μετρηθεί με τη βοήθεια του αριθμητικού γρίφου Sudoku. Η παρούσα έρευνα φιλοδοξεί να καλύψει το κενό της βιβλιογραφίας, όσον αφορά στον αποτελεσματικότερο τρόπο εφαρμογής της συνεργατικής μάθησης και να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας, κυρίως, εκπαίδευσης να συγκροτούν με τέτοιο τρόπο τις ομάδες, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι των αναλυτικών προγραμμάτων και οι δικοί τους στόχοι για ψηλά μαθησιακά αποτελέσματα.

 

Ένας πρακτικός οδηγός για μια πιο αποτελεσματική εκπαιδευτική ηγεσία, Χριστίνα Τσιολάκκη, Διδακτορική Φοιτήτρια, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Frederick

School leadership aims to set direction and goals, plan the progress and organize the available resources in order to achieve educational goals and monitor the process. As school effectiveness is based on managerial decisions and actions, leadership-related challenges are commonly associated with the non-application of specific skills. This research outlines the importance of some key strategies in order to improve education leadership. Beyond the theoretical framework of school management and administration, practical guidelines are described, which are applicable according to each leadership style and organization’s model. Hence, this study presents effective leadership-based skills, which aims to address the most common challenges facing daily the educational leadership, such as prioritizing, managing time, decision-making, strategic planning, problem solving, managing conflict, working with difficult people, monitoring and delegating, managing stress, managing staff, applying quality control and conducting effective meetings. Based on the above, some valuable guidelines are shared, on how effective leadership might be attainable.

 

Η επίδραση της επιθεώρησης στη βελτίωση των διδακτικών πρακτικών των εκπαιδευτικών, Άντρη Χαραλάμπους, Διδακτορική Φοιτήτρια, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Frederick

Στην παρουσίαση αυτή θα προβληθεί η διδακτορική διερευνητική πρόταση με θέμα την επίδραση της επιθεώρησης στη βελτίωση των διδακτικών πρακτικών των εκπαιδευτικών. Το ζήτημα της βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης, διαμέσου της επιθεώρησης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα του κόσμου. Σε προηγμένες εκπαιδευτικά χώρες, όπως η Βρετανία, η Ολλανδία, η Σουηδία, η Γερμανία, η Αυστραλία, τα υφιστάμενα συστήματα ή σώματα επιθεώρησης υπόκεινται συνεχώς σε βελτιωτικές μεταρρυθμίσεις και εκσυγχρονισμούς, τόσο στην οργάνωση τους, όσο και στο σκοπό και τις διαδικασίες τους, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την υφιστάμενη βιβλιογραφία δεν ξέρουμε ακριβώς πώς η επιθεώρηση οδηγεί στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς η επιθεώρηση οδηγεί στη βελτίωση των διδακτικών πρακτικών των εκπαιδευτικών και της επαγγελματικής τους ανάπτυξης, στη βελτίωση των ακαδημαϊκών επιδόσεων των μαθητών ή στη βελτίωση της σχολικής μονάδας στο σύνολό της. Δεν γνωρίζουμε ακόμη ούτε και ποια είδη των προσεγγίσεών της επιθεώρησης είναι τα πιο αποτελεσματικά ή προκαλούν τις λιγότερο απρόβλεπτες αρνητικές συνέπειες, όπως, για παράδειγμα, το υπερβολικό άγχος στους εκπαιδευτικούς. Επιπρόσθετα, το ζήτημα της επίδρασης της επιθεώρησης στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης θεωρείται αμφιλεγόμενο, αφού τα αποτελέσματα των ερευνών δεν αποκαλύπτουν μια συνεκτική εικόνα για την θετική ή όχι επίδραση της επιθεώρησης και ως εκ τούτου οι απόψεις διίστανται. Τα αποτελέσματα πολλών ερευνών δείχνουν ότι η επιθεώρηση έχει θετικά αποτελέσματα στη βελτίωση τόσο της σχολικής μονάδας στο σύνολό της, όσο και στη βελτίωση του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών αλλά και των ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων των μαθητών. Από την άλλη όμως, υπάρχουν και έρευνες, των οποίων τα αποτελέσματα δείχνουν αρνητικές συνέπειες της επιθεώρησης, οι οποίες βέβαια δεν είναι σκόπιμες, τόσο προς τους εκπαιδευτικούς (π.χ., αυξανόμενο άγχος), όσο και προς τις σχολικές μονάδες και τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα των μαθητών (μείωση ακαδημαϊκών επιδόσεων). Ως εκ τούτου, η παροχή γνώσεων και πληροφοριών, κυρίως μέσα από τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας, για το ζήτημα αυτό θεωρείται σημαντική.

 

Η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση: οφέλη από την ένταξη της στο ωρολόγιο πρόγραμμα των δημόσιων σχολείων, Βαλεντίνα Μιχαήλ, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τμήμα Θεατρικής Αγωγής, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Έρευνες τα τελευταία χρόνια αποδεικνύουν όλο και περισσότερο τα οφέλη από την χρήση της βιωματικής μεθόδου στην διδασκαλία Η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς μπορεί ο εκπαιδευτικός να δώσει ζωή και φαντασία στην ρουτίνα του καθημερινού προγράμματος των περισσότερων μαθημάτων είτε θεωρητικής είτε θετικής κατεύθυνσης σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική βαθμίδα από το δημοτικό μέχρι και το Λύκειο.

 

The role of parental involvement on students΄ motivation in secondary school, Athanasios Katsoulis, Master in Education, University of Roehampton

Research is conducted globally and a selection of current frameworks of thinking was recently (in 2012) collected together and analyzed. Even if motivation is not a new concept, the researcher would like to further focus on it as it still remains a key-subject in the educational system. Therefore, this paper describes the enquiry undertaken in three secondary schools of Athens with different kinds of students in order to offer a possible answer to the question whether parental involvement affects their motivation notion. The sample consisted of 120 ninth graders (62 boys, 58 girls). Parents and teachers were informed about this research and cooperated fully with their contribution being made by allowing the students to complete a standardized to the Greek reality questionnaire (Botsari, 2008). We also approached scientifically the correlations between different parenting styles and goal orientations, by analyzing themes like psychological control, unconditional acceptance, task or avoidance orientation. After decoding the quantitative data as well as taking into consideration a selfenhancing/defeating ego orientation, a preliminary, if somewhat cautious, conclusion could be drawn: those students were indeed affected gradually by their family environment. Positive effects on their thinking behaviour were less impulsion and increased capacity to make balanced school decisions, whereas negative ones had to do more or less with low self-esteem and underachievement in most of the cases. Gender is another crucial factor in this research. As it can be clearly seen from the tables presented later, girls and boys do not react similarly in general. On the one hand, girls do not afford pressure but praise for parents‟ love and care at the same time. On the other hand, boys are less emotion-affected and focused on more demanding tasks.Nevertheless, both of them are seeking for their parents‟ attention in order to achieve their goals.Consequently, nowadays, the family comes to play a great role in the direction of boosting and developing students‟ capacities.

 

Πως ο Εκπαιδευτικός Δανεισμός: οργανισμοί και νεολαία, Χρυστάλλα Ευαγγέλου, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η παρουσίαση θα κινηθεί γύρω από τα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Συγκριτικής και συγκεκριμένα του Εκπαιδευτικού Δανεισμού που γίνεται μεταξύ των χωρών και πως αυτός επηρεάζει τις αποφάσεις των νέων σήμερα μέσα από την Παγκοσμιοποίηση.

 

Για εγγραφή στο συνέδριο πατήστε εδώ — Click here to register for the conference 

  • Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν 
  • The conference registration is free of charge
  • Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης
  • A certificate of participation will be issued to all registered participants