Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΡΟΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΥΨΗΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΙΣΜΟ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ


Ημερομηνία: Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016
Ώρα: 11:00 — 11:20
Αίθουσα: B108 (κτήριο KΑΛ 01)
Γλώσσα: Ελληνικά
Ομιλητής: Ρέα Ευσταθίου, Διδακτορική Φοιτήτρια, Μουσική Παιδαγωγική, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Η ενασχόληση με τη μουσική, ιδιαίτερα από την παιδική ηλικία, έχει αναγνωριστεί για τις θετικές της επιδράσεις σε ακαδημαϊκό, κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο (Hallam, 2010). Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της επίδρασης μουσικών δραστηριοτήτων ως εργαλείο για την ενδυνάμωση των κοινωνικών δεξιοτήτων παιδιών με υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό (ΥΛΑ). Άξονες για τη βιβλιογραφική έρευνα αποτέλεσαν οι έννοιες ενεργούς ενασχόλησης (engagement) και η μουσική εμπειρία ροής (flow experience). Σύγχρονες μελέτες με εμπειρικά δεδομένα αναλύθηκαν σχετικά με τη μουσική εμπειρία ροής και σχετικά με τις ικανότητες ενεργούς ενασχόλησης των παιδιών με ΥΛΑ στα πλαίσια δημοτικού σχολείου. Πρώτο μέρος της ανασκόπησης αποτελούν μελέτες που αφορούν τη μουσική εμπειρία ροής, αποδεικνύοντας ότι η μουσική ενασχόληση προσφέρει ιδανικές συνθήκες για εμπειρία ροής (flow experience) και ενεργή ενασχόληση (π.χ. Custodero, 2005). Οι δυσκολίες στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ενεργούς ενασχόλησης (engagement skills) καθώς και η σημασία του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος των παιδιών με ΥΛΑ, αποτελούν το δεύτερο μέρος της ανασκόπησης. Η σύνθεση των αποτελεσμάτων καταδεικνύει ότι η μουσική εμπειρία ροής μπορεί να προσφέρει θετικές εμπειρίες και προκλήσεις στα παιδιά με ΥΛΑ, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ενεργούς ενασχόλησης στις οποίες τα παιδιά με ΥΛΑ αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Μέσω της παρούσας ανασκόπησης, επιβεβαιώνεται η απουσία επαρκούς βιβλιογραφίας σχετικά με έρευνες στη μουσική εμπειρία ροής, καθώς και έρευνες που αφορούν συγκεκριμένα τα παιδιά με ΥΛΑ. Υπογραμμίζεται παράλληλα η ανάγκη για δημιουργία εδάφους έτσι ώστε οι μουσικοπαιδαγωγοί να διεξάγουν έρευνες που αφορούν παιδιά με ΥΛΑ στο σχολικό μάθημα, καθώς η ποιότητα της μουσικής εμπειρίας θα έχει θετικά αποτελέσματα στην εκπαίδευση, κοινωνικοποίηση και ποιότητα της ζωής των παιδιών με ΥΛΑ.

 

Για εγγραφή στο συνέδριο πατήστε εδώ — Click here to register for the conference 

  • Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν 
  • The conference registration is free of charge
  • Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης
  • A certificate of participation will be issued to all registered participants