ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ


Ημερομηνία: Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016
Ώρα: 11:40 — 12:00
Αίθουσα: B108 (κτήριο KΑΛ 01)
Γλώσσα: Ελληνικά
Ομιλητής: Άντρη Χατζηευαγγέλου, Διδακτορική Φοιτήτρια, Μουσική Παιδαγωγική, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Ζώντας σε μία εποχή όπου η πολυπολιτισμικότητα χαρακτηρίζει ένα μεγάλο μέρος των ανθρωπίνων κοινωνιών και που τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί πραγματικότητα, τίθεται το ζήτημα της αρμονικής συνύπαρξης των διαφόρων πολιτισμών στην ίδια κοινωνία. Η Διαπολιτισμική Μουσική Εκπαίδευση μπορεί να αξιοποιήσει τους διάφορους πολιτισμούς, με στόχο την αποδοχή και τον σεβασμό του διαφορετικού προωθώντας την κοινωνική συνοχή και τους θεσμούς της δημοκρατίας. Ο σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπηση είναι η διερεύνηση της επίδρασης που έχει η Διαπολιτισμική Μουσική εκπαίδευση στην συμπεριφορά των μαθητών απέναντι στους πολιτισμικά διαφέροντες συμμαθητές τους. Μέσα από την γνωριμία με την παραδοσιακή μουσική άλλων λαών, διερευνήθηκε κατά πόσο μια τέτοια διδασκαλία θα ήταν ικανή να μειώσει τις πολιτισμικές προκαταλήψεις και στερεότυπα, και να αυξήσει τις σχολικό ενδιαφέρον για το μάθημα της μουσικής. Η μέθοδος έρευνας που χρησιμοποιήθηκε γι’ αυτή την μελέτη είναι βιβλιογραφική ανασκόπηση. Συμπεριλήφθηκαν ερευνητικές μελέτες παρέμβασης με στόχο την ανάπτυξη επικοινωνίας, κοινωνικοποίησης και των γνωστικών δεξιοτήτων μαθητών μέσω της Διαπολιτισμικής μουσικής σε σχολεία. Τα αποτελέσματα των ερευνών έδειξαν ότι με την Διαπολιτισμική Μουσική Εκπαίδευση σημειώθηκε αύξηση των αισθημάτων αποδοχής του «άλλου» μέσα στην σχολική τάξη και οι μαθητές απόκτησαν την ικανότητα κριτικής ανάλυσης της πραγματικότητας, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις ώστε να καταρρίψουν τα πολιτισμικά στερεότυπα και κατάφεραν να αυξήσουν το ενδιαφέρον τους για το μάθημα της μουσικής. Συμπερασματικά, φαίνεται από την βιβλιογραφική ανασκόπηση ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερες μελέτες πάνω στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση καθώς και υποδείξεις για την εκπαιδευτική πολιτική αναφορικά με τους πολιτισμούς του κόσμου στην εκπαίδευση.

 

Για εγγραφή στο συνέδριο πατήστε εδώ — Click here to register for the conference 

  • Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν 
  • The conference registration is free of charge
  • Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης
  • A certificate of participation will be issued to all registered participants