Η ΚΑΤΑΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ: ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ


Ημερομηνία: Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016
Ώρα: 14:40 — 15:00
Αίθουσα: 010 (κτήριο ΚΟΔ 07)
Γλώσσα: Ελληνικά
Ομιλητής: Καλλιόπη Βήκα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Η παρουσίαση βασίζεται σε ένα άρθρο, στο οποίο συζητάω την κατασκευή των ‘συμβολικών ορίων’ ανάμεσα σε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους στο Κυπριακό πλαίσιο. Ξεκινώντας από μία σύντομη περιγραφή του Κυπριακού ζητήματος και μία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις αναπαραστάσεις για την εξω-ομάδα σε αυτό το πλαίσιο, εστιάζω στα ‘όρια’ και την σημασία τους στην διαμόρφωση της ταυτότητας και των διομαδικών σχέσεων γενικότερα. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της δια του Λόγου Ψυχολογίας, μέσα από ορισμένα αποσπάσματα από συνεντεύξεις και ομαδικές συζητήσεις με Ελληνοκύπριους, όπου προσπαθώ να δείξω πως οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν τον λόγο ώστε να καταρρίψουν τα συμβολικά όρια μεταξύ αυτών και των Τουρκοκύπριων. Τρία ερμηνευτικά ρεπερτόρια φάνηκαν να διευκολύνουν αυτή την κατάρριψη: οι Τούρκοι έποικοι, η εργασιακή συμπεριφορά και οι καθημερινές συνήθειες και κουλτούρα. Συνολικά, τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν πως τα πραγματικά όρια (στην προκειμένη, η Πράσινη Γραμμή) δεν είναι πάντα αρκετά ώστε να δημιουργήσουν συμβολικά όρια, και ότι οι αναπαραστάσεις για την άλλη ομάδα στο Κυπριακό πλαίσιο, είναι μάλλον πιο πολύπλοκες από όσο φαίνονται. Τέτοια ευρήματα ίσως να είναι  πολύ ενθαρρυντικά για την βελτίωση των διομαδικών σχέσεων στην Κύπρο και σε άλλες μετά-πολεμικές κοινωνίες.

This paper discusses the construction of symbolic boundaries between Greek Cypriots and Turkish Cypriots in Cyprus. Beginning from a review of the Cyprus issue and representations of the outgroup in the divided island; I concentrate on boundaries and their significance on identity formation and intergroup relations. Drawing on the discursive approach, I use parts of interviews and focus on discussions conducted with Greek Cypriots in order to show how they use discourse to demolish symbolic boundaries between them and the group of Turkish Cypriots. Three linguistic repertories were found to emerge for managing that demolition: Turkish settlers, the working behavior and everyday habits and culture. Overall, my findings suggest that real boundaries are not always adequate to generate symbolic boundaries and thus might be very encouraging evidence for improving intergroup relations in post- war societies.

Keywords: GCs, TCs, boundaries, intergroup- outgroup, repertories.

Για εγγραφή στο συνέδριο πατήστε εδώ — Click here to register for the conference 

  • Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν 
  • The conference registration is free of charge
  • Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης
  • A certificate of participation will be issued to all registered participants