ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ


Ημερομηνία: Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016
Ώρα: 15:00 — 15:20
Αίθουσα: 010 (κτήριο ΚΟΔ 07)
Γλώσσα: Ελληνικά
Ομιλητής: Χρυστάλλα Βάσσου, Διδακτορική Φοιτήτρια, Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Η παρουσίαση βασίζεται σε πτυχιακή εργασία η οποία διερευνά τους τρόπους με τους οποίους οι Ελληνοκύπριοι έχουν διαπαδαγωγηθεί σχετικά με τη διχοτόμηση της Κύπρου και το τι συνεπάγεται για το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα η αλληλεπίδρασή τους. Τα ευρήματα από τις συνεντεύξεις με Ελληνοκύπριους καθηγητές Ανθρωπιστικών Επιστημών (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) υποδηλώνουν ότι οι κύριες πηγές εκπαίδευσης για το Κυπριακό Πρόβλημα είναι οι οικογενειακές αφηγήσεις, το εκπαιδευτικό σύστημα και η εμπειρική γνώση μέσω της επαφής με τον εθνικό Άλλον – σε αυτή την περίπτωση, τους Τουρκοκυπρίους. Οι πρώτες δύο πηγές παράγουν ως επί τω πλείστω ‘δηλητηριώδη’ γνώση. Επικρατούν του ανθρωπιστικού λόγου, κυρίως λόγω της έλλειψης επαφής. Συνεπώς, τονίζοναι αφενός η σημαντικότητα της επαφής με τον Άλλον∙ και αφετέρου η ισχύς των ιστοριών/αφηγήσεων και της Ιστορίας ως έμμεσων στρατηγικών επαφής. Παρουσιάζεται μια βήμα-προς-βήμα διεργασία μέσω της οποίας το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των διεθνικών σχέσεων στην Κύπρο.

This paper explores the ways through which Greek Cypriots are educated about divided Cyprus, and examines what their interplay implies for the national educational system. The data consist of interviews with Greek Cypriot teachers in Humanities (secondary education). The findings suggest that the main sources of early education about the Cyprus Problem are family narratives; the educational system; and embodied experience with the ethnic Other – in this case, Turkish Cypriots. The former two sources mostly provide ‘poisonous’ knowledge. They are dominant over the humanistic discourse mainly due to the lack of embodied experience. Thus the importance of meeting the ethnic Other is stressed, and the power of stories and History as indirect contact strategies is revealed. A step-by-step procedure as to how to improve interethnic relations in Cyprus through the educational system is elaborated.

 

Για εγγραφή στο συνέδριο πατήστε εδώ — Click here to register for the conference 

  • Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν 
  • The conference registration is free of charge
  • Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης
  • A certificate of participation will be issued to all registered participants