ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - PROGRAMME

News

Διοργανωτές - Organizers

 • European Association Erasmus Coordinators
 • European Office Cyprus
Υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κύριου Κώστα Καδή - Under the auspices of the Minister of Education and Culture, Mr Costas Kadis
 • Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Σε συνεργασία - In cooperation
 • Neapolis University Paphos
 • UCLan Cyprus
 • Frederick University
 • University of Nicosia
 • European University Cyprus
 • Cyprus University of Technology
 • Open University of Cyprus
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Χορηγός - Sponsor

Υποστηρικτής - Supporter

 • Supporter